Malika Kishino (1971)

Monochromer Garten IV (2012)

for 30-strings koto

 • General information
  • Composition date : 2012
  • Editor : Suvini Zerboni
  • Commission: Miyashita Shuretsu II
  • Dedication : Miyashita Shuretsu II
Detailed formation
 • koto

Creation information

 • Date : 3 November 2012
  Location :

  Japon, Tokyo, Shoken-hall