Tōru Takemitsu (1930-1996)

Anata wa dare deshù - Who are you ? (1961)

radio music

electronic work

  • General information
    • Composition date : 1961

Creation information

Information about electronic
Electronic device : sons fixés sur support