Misato Mochizuki (1969)

60 seconds for Toshio (2015)

for flute, harp and violin

 • General information
  • Composition date: 2015
  • Dedication: pour les 60 ans de Toshio Hosokawa
Detailed formation
 • flute, harp, violin

Premiere information

 • Date: 28 November 2015
  Location:

  Japon, Tokyo, Yodobashi Church


  Performers:

  Yoshie Ueno, flûte ; Naoko Yoshino, harpe ; Midori Komachi, violon.